Regulamin

Najwa偶niejsze informacje o naszym portalu

 • Portal lubelskiefirmy.pl jest baz膮 firm prowadz膮cych swoj膮 dzia艂alno艣膰 na terenie wojew贸dztwa lubelskiego.
 • Dodanie firmy (maj膮cej siedzib臋 lub oddzia艂 na terenie woj. lubelskiego) do naszej bazy jest BEZP艁ATNIE.
 • Nie pobieramy 呕ADNYCH OP艁AT z tytu艂u posiadania wpisu firmy w naszej bazie (od firm maj膮cych siedzib臋 lub oddzia艂 na terenie woj. lubelskiego).
 • Po rejestracji otrzymujesz od nas pakiet pozycjonuj膮cy PREMIUM, na jeden miesi膮c.
 • Nie zobowi膮zujemy Ci臋 do przed艂u偶enia pakietu. Je偶eli zechcesz go przed艂u偶y膰 mo偶esz wykupi膰 go w naszym sklepie.
 • Je偶eli nie przed艂u偶ysz pakietu, po up艂ywie okre艣lonego czasu pakiet sam wyga艣nie, a Tw贸j wpis pozostanie w naszej bazie z pakietem darmowym.

Do艂膮cz do spo艂eczno艣ci lubelskich firm i zacznij pozyskiwa膰 nowych klient贸w.

Przed rozpocz臋ciem korzystania z serwisu internetowego www.lubelskiefirmy.pl Us艂ugobiorcy s膮 zobowi膮zani zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.LUBELSKIEFIRMY.PL

 1. Postanowienia og贸lne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres us艂ug elektronicznych
 4. Warunki 艣wiadczenia i zawierania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych
 5. Warunki rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych
 6. Tryb post臋powania reklamacyjnego
 7. W艂asno艣膰 intelektualna
 8. Odpowiedzialno艣膰
 9. Postanowienia ko艅cowe

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Serwis internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem lubelskiefirmy.pl prowadzony jest przez Joann臋 Syc wykonuj膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 JOANNA SYC, AdvSyc wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅: Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621591088, REGON: 367093550, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@lubelskiefirmy.pl.
 2. Serwis www.lubelskiefirmy.pl dzia艂a na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Serwis lubelskiefirmy.pl, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
 4. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych Serwisu lubelskiefirmy.pl, zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
 5. Us艂ugobiorcy odpowiadaj膮 za skutki niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zaci膮gni臋tych przez siebie ich wzajemnych zobowi膮za艅.
 6. Us艂ugodawca nie odpowiada za brak zainteresowania zamieszczonymi wpisami katalogowymi.
 7. Oferent jest zobowi膮zany do tego, aby tre艣ci wysy艂ane i prezentowane w Serwisie oraz ich aktualno艣膰 by艂y zgodne ze stanem faktycznym.
 8. W Serwisie obowi膮zuje zakaz prezentowania Oferent贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi zabronione przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce.
 9. Serwis oraz Us艂ugodawca nie prowadz膮 rekrutacji w imieniu pracodawc贸w prezentuj膮cych og艂oszenia w Serwisie.
 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo u偶yte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.lubelskiefirmy.pl nale偶膮 do ich w艂a艣cicieli i s膮 u偶ywane wy艂膮cznie w celach identyfikacyjnych. Mog膮 by膰 one zastrze偶onymi znakami towarowymi. Wszystkie materia艂y, opisy i zdj臋cia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.lubelskiefirmy.pl u偶yte s膮 w celach informacyjnych.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z p贸藕niejszymi zmianami), Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. AUTOR 鈥 Us艂ugobiorca, kt贸ry przesy艂a zdj臋cie oraz inne tre艣ci z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.lubelskiefirmy.pl聽 i kt贸ry wyrazi艂 zgod臋 na tre艣膰 Regulaminu.
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY 鈥 formularz dost臋pny na stronie internetowej Serwisu umo偶liwiaj膮cy wys艂anie wiadomo艣ci do Us艂ugodawcy.
 3. FORMULARZ OG艁OSZE艃 – formularz dost臋pny na stronie internetowej Serwisu umo偶liwiaj膮cy zamieszczenie og艂oszenia na stronie Serwisu.
 4. FORMULARZ ZG艁OSZENIOWY- formularz dost臋pny na stronie internetowej Serwisu umo偶liwiaj膮cy Oferentowi przes艂anie informacji dotycz膮cych profilu jego dzia艂alno艣ci w celu ich zamieszczenia na stronie Serwisu.
 5. KATALOG FIRM – Us艂uga Elektroniczna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋, umo偶liwiaj膮ca dodawanie podmiot贸w z wojew贸dztwa lubelskiego do bazy danych U偶ytkownik贸w nieb臋d膮cych Konsumentami, na czas nieoznaczony oraz przegl膮danie tre艣ci w niej zawartych.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, kt贸ra dokonuje z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 7. KONTO – oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) oraz has艂em podanym przez U偶ytkownika, zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane U偶ytkownika.
 8. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdzia艂u 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 9. NEWSLETTER – Us艂uga Elektroniczna pozwalaj膮ca Us艂ugobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Us艂ugobiorc臋 adres e-mail bezp艂atnych informacji pochodz膮cych od Us艂ugodawcy, dotycz膮cych Serwisu.
 10. OFERENT – Us艂ugobiorca nieb臋d膮cy Konsumentem z wojew贸dztwa lubelskiego, w tym jego upowa偶niony przedstawiciel, kt贸ry korzysta z Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na prezentowaniu profilu jego dzia艂alno艣ci w Serwisie.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 12. SERWIS – serwis internetowy Us艂ugodawcy dzia艂aj膮cy pod adresem lubelskiefirmy.pl.
 13. SYSTEM OPINII – Us艂uga Elektroniczna udost臋pniona Us艂ugobiorcom nieb臋d膮cym Oferentami przez Us艂ugodawc臋, umo偶liwiaj膮ca zamieszczanie opinii dotycz膮cych Obiekt贸w prezentowanych w Serwisie.
 14. US艁UGODAWCA 鈥 Joanna Syc wykonuj膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 JOANNA SYC, AdvSyc, Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621591088, REGON: 367093550.
 15. US艁UGOBIORCA, U呕YTKOWNIK 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, korzystaj膮ca z Us艂ugi Elektronicznej.
 16. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Serwisu.
 17. WYSZUKIWARKA – Us艂uga Elektroniczna udost臋pniona Us艂ugobiorcom przez Us艂ugodawc臋, umo偶liwiaj膮ca wyszukiwanie okre艣lonych og艂osze艅 lub tre艣ci na podstawie podanych przez Us艂ugobiorc臋 kryteri贸w (przy u偶yciu filtr贸w).

III. RODZAJ I ZAKRES US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. Us艂ugodawca umo偶liwia za po艣rednictwem Serwisu korzystanie z Us艂ug Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta,
  2. prowadzenie Katalogu,
  3. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  4. korzystanie z Formularza Zg艂oszeniowego,
  5. zamieszczanie Opinii,
  6. korzystanie z Wyszukiwarki,
  7. korzystanie z Newslettera,
  8. zamieszczanie og艂osze艅,
  9. Prowadzenie konta i wpisu oferentom nie maj膮cym siedziby lub oddzia艂u firmy na terenie wojew贸dztwa lubelskiego,
  10. promowanie og艂osze艅 w serwisie,
  11. pozycjonowanie wpis贸w w Katalogu,
  12. korzystanie z banner贸w reklamowych.
 2. 艢wiadczenie Us艂ug na rzecz Us艂ugobiorc贸w w Serwisie odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w Regulaminie.
 3. Us艂ugodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu tre艣ci reklamowych. Tre艣ci te, stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 Serwisu i prezentowanych w nim materia艂贸w.
 4. W pakiecie pozycjonuj膮cym BIZNES, Oferent mo偶e zam贸wi膰 stron臋 internetow膮:
  1. Jednorazowa op艂ata przygotowawcza strony internetowej wynosi 100 z艂 netto, a w uzasadnionych przypadkach Us艂ugodawca mo偶e zrezygnowa膰 z pobrania tej op艂aty.
  2. Za zam贸wion膮 w pakiecie Biznes stron臋 internetow膮 nie s膮 pobierane 偶adne dodatkowe op艂aty.
  3. Strona internetowa jest aktywna dop贸ki Oferent posiada wykupiony pakiet BIZNES.
  4. W przypadku rezygnacji z pakietu b膮d藕 braku p艂atno艣ci za pakiet strona internetowa zostaje wy艂膮czona.
  5. Strona internetowa przygotowywana jest z szablon贸w dost臋pnych na stronie http://lbl.net.pl i umieszczana na jednej z domen Us艂ugodawcy. Strona internetowa pozostaje w艂asno艣ci膮 Us艂ugodawcy.
 5. Us艂ugodawca dopuszcza mo偶liwo艣膰 wprowadzenia dodatkowego pakietu pozycjonuj膮cego, kt贸rego warunki zostan膮 ustalone indywidualnie z Oferentem.

IV. WARUNKI 艢WIADCZENIA I ZAWIERANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych okre艣lonej w rozdziale III pkt 1 lit. a) do h) Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest nieodp艂atne.
 2. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych okre艣lonych w rozdziale III pkt 1 lit. i) oraz l) Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest odp艂atne zgodnie z cennikiem Serwisu.
 3. Oferent, o kt贸rym mowa聽rozdziale III pkt 1 lit. i) mo偶e posiada膰 wizyt贸wk臋 i konto w serwisie tylko posiadaj膮c pakiet pozycjonuj膮cy wpis PREMIUM lub BIZNES, z wy艂膮czeniem us艂ugi umieszczenia znacznika na mapie firm w serwisie.
 4. P艂atno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt 2 niniejszego rozdzia艂u nale偶y dokonywa膰 przelewem bankowym na rachunek Us艂ugodawcy nr: 20 1140 2004 0000 3102 7682 3307 (mBank S.A.) w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia wpisu do publikacji w Katalogu Serwisu lub za po艣rednictwem elektronicznych serwis贸w p艂atno艣ci (TPay.com). W przypadku p艂atno艣ci za po艣rednictwem elektronicznych serwis贸w p艂atno艣ci Us艂ugobiorca dokonuje zap艂aty przed rozpocz臋ciem realizacji us艂ugi. Elektroniczne serwisy p艂atno艣ci umo偶liwiaj膮 dokonanie p艂atno艣ci za pomoc膮 szybkiego przelewu z wybranych polskich bank贸w.
 5. Rejestruj膮c si臋 w serwisie Oferent wyra偶a zgod臋 na dostarczenie Faktury VAT drog膮 elektroniczn膮 zgodnie z ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 r.聽U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zmianami).
 6. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na prowadzeniu Katalogu zawierana jest na czas nieoznaczony.
   1. Kolory znacznik贸w, ich wielko艣膰 oraz ikony graficzne na nich umieszczone, s膮 przyporz膮dkowane do kategorii dzia艂alno艣ci i ustalane przez Serwis.
   2. Znaczniki b臋d膮 umieszczane na mapie pod adresem podanym przy rejestracji Oferenta w Serwisie.
   3. Us艂ugodawca dok艂ada wszelkich stara艅 aby znacznik na mapie firm by艂 widoczny w ka偶dej skali, jednak w niekt贸rych przypadkach mo偶e zosta膰 zakryty przez znacznik innego podmiotu, za co Us艂ugodawca nie odpowiada w stosunku do Oferent贸w.
  3. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 zaprzestania korzystania z Us艂ugi przez Us艂ugobiorc臋.
  4. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na korzystaniu z Formularza Zg艂oszeniowego w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 zaprzestania korzystania z Us艂ugi przez Us艂ugobiorc臋.
   1. W celu zamieszczenia Oferenta w Katalogu uzupe艂ni膰 Formularz Zg艂oszeniowy, wpisuj膮c niezb臋dne informacje w polach podanych w tym Formularzu.
   2. Publikacja wpisu odbywa si臋 po jej zatwierdzeniu przez Us艂ugodawc臋, najp贸藕niej po 48 godzinach od聽 momentu przes艂ania. Informacja o akceptacji zostanie przes艂ana drog膮 mailow膮, na adres podany w Formularzu Zg艂oszeniowym.
   3. U偶ytkownik zamierzaj膮cy zamie艣ci膰 wpis w Katalogu dokona wszelkich stara艅, aby dane przesy艂ane przez niego by艂y aktualne.
  5. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na zamieszczaniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 zamieszczenia opinii lub zaprzestania zamieszczania jej przez Us艂ugobiorc臋.
   U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋:

   1. opiniowa膰 i ocenia膰 Oferent贸w w Serwisie tylko wtedy, gdy sam korzysta艂 z ich us艂ug
   2. nie opiniowa膰 i nie ocenia膰, gdy U偶ytkownik jest w opiniowanym lub ocenianym podmiocie zatrudniony, jest jego w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 lub pozostaje w podobnym zwi膮zku z opiniowanym lub ocenianym,
   3. nie dodawa膰 fa艂szywych lub wprowadzaj膮cych w b艂膮d, jednocze艣nie mog膮cych mie膰 wp艂yw na wyb贸r innych U偶ytkownik贸w, opinii i ocen lub o艣wiadcze艅 dotycz膮cych Oferenta,
   4. dodawa膰 obiektywne opinie i oceny w ramach prawa do swobodnego wyra偶ania opinii, g艂贸wnie w celu udost臋pnienia innym U偶ytkownikom mo偶liwo艣ci stworzenia indywidualnej oceny,
   5. nie umieszcza膰 reklamy towar贸w, us艂ug, firm, chyba, 偶e dzia艂anie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgod膮,
   6. nie upublicznia膰 danych osobowych bez zgody os贸b, kt贸rych dane te lub opinia dotycz膮 bez wyra藕nej ich zgody, chyba 偶e przepis prawa stanowi, 偶e dane takiej osoby mo偶na upublicznia膰 bez jej zgody.
  6. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 zaprzestania korzystania z tej Us艂ugi przez Us艂ugobiorc臋.
  7. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  8. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na zamieszczaniu og艂osze艅 zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 zaprzestania korzystania z tej Us艂ugi przez Us艂ugobiorc臋.
  9. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na promowaniu og艂osze艅 w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 up艂ywu okresu, na kt贸ry umowa zosta艂a zawarta.
  10. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na pozycjonowaniu wpisu w Katalogu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 zaprzestania korzystania z tej Us艂ugi przez Us艂ugobiorc臋.
  11. Zam贸wienia pakiet贸w pozycjonuj膮cych mo偶na dokona膰 tak偶e poprzez wiadomo艣膰 elektroniczn膮 przes艂an膮 na adres kontakt@lubelskiefirmy.pl oraz telefonicznie pod nr: +48 732 185 778. Umowa zawarta w ten spos贸b zostaje zawarta na czas nieokre艣lony z okresami rozliczeniowymi wybranymi w zam贸wieniu (miesi膮c, kwarta艂, p贸艂rocze, rok).
  12. Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na korzystaniu z banner贸w reklamowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 up艂ywu okresu na jaki zosta艂a zawarta. Us艂ugodawca zastrzega, i偶 ilo艣膰 miejsc reklamowych w Serwisie jest ograniczona. Reklamodawca mo偶e dokona膰 wcze艣niejszej p艂atnej rezerwacji termin贸w i powierzchni reklamowej w Serwisie przed planowan膮 dat膮 zamieszczenia.
   1. Odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰 reklam ponosi reklamodawca.
   2. W przypadku powstania roszcze艅 os贸b trzecich w stosunku do Us艂ugodawcy wskutek zamieszczenia reklam na stronie Serwisu, reklamodawca zobowi膮zuje si臋 do zwolnienia Us艂ugodawcy z tych roszcze艅 poprzez wst膮pienie w jego miejsce.
   3. Agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 o charakterze po艣rednictwa w reklamie dzia艂aj膮cy w imieniu i na rzecz swoich klient贸w, s膮 odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, kt贸re reprezentuj膮 za terminow膮 zap艂at臋 nale偶no艣ci na rzecz Us艂ugodawcy z tytu艂u zamieszczenia reklam w Serwisie.
   4. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam niezgodnych z prawem lub naruszaj膮cych prawa os贸b trzecich albo wobec kt贸rych istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodno艣ci lub naruszenia.
 7. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:
  1. komputer z dost臋pem do Internetu,
  2. dost臋p do poczty elektronicznej,
  3. przegl膮darka internetowa,
  4. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.
 8. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania z Serwisu w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
 9. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 11. Us艂ugodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji oraz do edycji lub usuni臋cia tre艣ci, w tym opinii oraz zdj臋膰, kt贸rych charakter mo偶e narusza膰 postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci:
  1. powszechnie uznane za obra藕liwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. nosz膮ce znamiona przest臋pstw lub czyn贸w nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszaj膮ce prawa autorskie oraz prawa w艂asno艣ci intelektualnej,
  6. wprowadzaj膮ce w b艂膮d Us艂ugobiorc贸w,
  7. reklamuj膮ce inne serwisy, w tym w szczeg贸lno艣ci serwisy konkurencyjne w stosunku do www.lubelskiefirmy.pl,
  8. b臋d膮ce SPAM鈥檈m lub materia艂em promocyjnym,
  9. zawieraj膮ce og艂oszenia o dzia艂aniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 12. Us艂ugodawca zastrzega prawo do usuni臋cia danego og艂oszenia z Serwisu, informuj膮c jednocze艣nie o tym fakcie danego U偶ytkownika, w przypadku gdy Us艂ugodawca powzi膮艂 wiedz臋, uzasadnione podejrzenie lub stosown膮 informacj臋 urz臋dow膮, 偶e umieszczaj膮c w Serwisie dane og艂oszenie, U偶ytkownik dokona艂 naruszenia, usi艂owania naruszenia, obej艣cia lub pr贸by obej艣cia powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa lub postanowie艅 niniejszego Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci dzia艂a艂 lub usi艂owa艂 dzia艂a膰 na szkod臋 innych Us艂ugobiorc贸w lub os贸b trzecich, w tym nie wywi膮za艂 si臋 z umowy zawartej z innymi U偶ytkownikami.

V. WARUNKI ROZWI膭ZYWANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu mo偶e ulec umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym (np.Newsletter).
  2. Us艂ugobiorca b臋d膮cy Konsumentem mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie stosownego o艣wiadczenia za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lubelskiefirmy.pl.
  3. Us艂ugobiorca b臋d膮cy Oferentem mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym. Umowa wygasa po up艂ywie 7 dni od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 o charakterze ci膮g艂ym, w przypadku, gdy Us艂ugobiorca narusza postanowienia Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci, gdy dostarcza tre艣ci o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcze艣niejszym wezwaniu do zaprzestania narusze艅 z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up艂ywie 7 dni od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przysz艂o艣膰.
  6. Umow臋 zawart膮 w spos贸b przedstawiony w rozdziale IV pkt 5h, Oferent mo偶e rozwi膮za膰 wysy艂aj膮c wypowiedzenie na adres kontakt@lubelskiefirmy.pl, nie p贸藕niej jednak ni偶 7 dni przed up艂ywem okresu rozliczeniowego.
 2. Us艂ugodawca i Us艂ugobiorca mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na zamieszczeniu og艂oszenia w Serwisie, w ka偶dym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋:
  1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych za po艣rednictwem Serwisu Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lubelskiefirmy.pl
  2. W powy偶szej wiadomo艣ci e-mail, nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.
  4. Odpowied藕 Us艂ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w zg艂oszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us艂ugobiorc臋 spos贸b.

VII. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie tre艣ci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lubelskiefirmy.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalno艣ci, wygl膮d graficzny, logotypy, elementy grafiki, uk艂ad i kompozycja tych element贸w (tzw. „layout”), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystaj膮 z ochrony prawnoautorskiej i (z wyj膮tkiem tre艣ci zamieszczanych przez Us艂ugobiorc贸w oraz element贸w wykorzystywanych na zasadzie Licencji) s膮 w艂asno艣ci膮 Joanny Syc wykonuj膮cej dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 JOANNA SYC, AdvSyc, Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621591088, REGON: 367093550. Us艂ugobiorca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 wyrz膮dzon膮 Us艂ugodawcy, b臋d膮c膮 nast臋pstwem u偶ycia jakiejkolwiek zawarto艣ci strony www.lubelskiefirmy.pl, bez zgody Us艂ugodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra藕nej pisemnej zgody Us艂ugodawcy, kt贸regokolwiek z element贸w sk艂adaj膮cych si臋 na tre艣膰 oraz zawarto艣膰 strony www.lubelskiefirmy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przys艂uguj膮cego Us艂ugodawcy i skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 cywilnoprawn膮 oraz karn膮.
 3. Autor przesy艂aj膮c zdj臋cie wraz z opisem z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.lubelskiefirmy.pl udziela Us艂ugodawcy, nieodp艂atnej, niewy艂膮cznej licencji do korzystania z autorskich praw maj膮tkowych do zdj臋cia, zgodnie z poni偶szymi zasadami.
 4. Licencja upowa偶nia Serwis do korzystania ze zdj臋cia przez czas nieokre艣lony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego聽www.lubelskiefirmy.pl.
 5. Licencja upowa偶nia do korzystania ze zdj臋cia z opisem na ka偶dym z poni偶szych p贸l eksploatacji obejmuj膮cych:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdj臋cia – wytwarzanie dowoln膮 technik膮 egzemplarzy zdj臋cia, w tym technik膮 drukarsk膮, reprograficzn膮, zapisu magnetycznego oraz technik膮 cyfrow膮,
  2. w zakresie obrotu orygina艂em albo egzemplarzami, na kt贸rych zdj臋cie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pami臋ci komputera, u偶yczenie lub najem,
  3. w zakresie rozpowszechniania zdj臋cia, w spos贸b inny ni偶 okre艣lony powy偶ej – publiczne wykonanie, wystawienie, wy艣wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczeg贸lno艣ci w sieci Internet, a tak偶e publiczne udost臋pnianie zdj臋cia, w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niego dost臋p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Licencja upowa偶nia do korzystania ze zdj臋cia z opisem na obszarze ca艂ego 艣wiata.
 7. Ponadto Autor korzystaj膮c z przys艂uguj膮cych mu autorskich praw maj膮tkowych i osobistych:
  1. wyra偶a zgod臋 na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora, opracowa艅 zdj臋cia, poprzez dokonywanie skr贸t贸w, obr贸bek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymog贸w Serwisu, przekszta艂cenia zdj臋cia do formatu umo偶liwiaj膮cego korzystanie z niego w spos贸b wybrany przez Serwis, zmian polegaj膮cych na zmniejszaniu, zwi臋kszaniu, kadrowaniu itp., 艂膮czenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowa艅 na polach eksploatacji, wskazanych powy偶ej;
  2. zezwala Serwisowi na wykonywanie zale偶nych praw autorskich, w tym w szczeg贸lno艣ci na zezwalanie na korzystania z opracowa艅 zdj臋cia oraz rozporz膮dzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powy偶ej;
  3. upowa偶nia Serwis do zniszczenia utrwalenia zdj臋cia dokonanego przez Serwis, bez konieczno艣ci uzyskiwania dodatkowej zgody Autora,
  4. przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zale偶nego prawa autorskiego do zdj臋cia.
 8. Ponadto Autor o艣wiadcza, 偶e:
  1. jest wy艂膮cznym tw贸rc膮 przes艂anego zdj臋cia wraz z opisem lub posiada wszelkie maj膮tkowe prawa autorskie do zdj臋cia wraz z opisem, osobi艣cie i samodzielnie zarz膮dza w艂asnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz 偶e jego prawa do zdj臋cia, nie s膮 w 偶aden spos贸b ograniczone ani obci膮偶one, 偶e 偶adne osoby trzecie nie wyst膮pi膮 w stosunku do Serwisu z 偶adnymi roszczeniami ani 偶膮daniami z tytu艂u udzielonej Licencji oraz z tytu艂u wykonywania przez Serwis聽 przekazanych przez Autora uprawnie艅,
  2. osoby wyst臋puj膮ce na zdj臋ciach, kt贸rych zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyrazi艂y zgod臋 na publikacj臋 zdj臋cia lub artyku艂u i o艣wiadczy艂y, 偶e emisja ta nie naruszy ich d贸br osobistych.
  3. na ka偶de 偶膮danie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzaj膮ce stan prawny, o kt贸rym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 9. Autor przesy艂aj膮c Serwisowi zdj臋cie oraz inne tre艣ci ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za naruszenia autorskich praw maj膮tkowych i pokrewnych oraz d贸br osobistych os贸b trzecich, a w wypadku wyst膮pienia przez jak膮kolwiek osob臋 z jakimikolwiek roszczeniami lub 偶膮daniami w stosunku do Serwisu lub Us艂ugodawcy, zobowi膮zuj臋 si臋 zwolni膰 Serwis lub Us艂ugodawc臋 z wszelkiej odpowiedzialno艣ci oraz do ca艂kowitego zaspokojenia roszcze艅 os贸b trzecich.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo nieopublikowania zdj臋cia w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu lub przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cych.

VIII. ODPOWIEDZIALNO艢膯

 1. Us艂ugodawca podejmuje wszelkie dost臋pne mu 艣rodki, w celu ochrony danych U偶ytkownik贸w.
 2. Us艂ugodawca zobowi膮zuje si臋 nie przekazywa膰 danych U偶ytkownik贸w osobom trzecim.
 3. Us艂ugodawca do艂o偶y wszelkich stara艅, aby dane dost臋pne w Serwisie by艂y kompletne i aktualne oraz prezentowane z nale偶yt膮 staranno艣ci膮, z uwzgl臋dnieniem istniej膮cych okoliczno艣ci faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pe艂nym poszanowaniu praw konsumenta.
 4. U偶ytkownicy ponosz膮 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za z艂amanie prawa b膮d藕 szkod臋 wywo艂an膮 ich dzia艂aniami w Serwisie, w szczeg贸lno艣ci podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem d贸br osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a tak偶e przetwarzaniem danych osobowych U偶ytkownik贸w niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepis贸w ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Us艂ugodawca zobowi膮zuje si臋 w聽miar臋 mo偶liwo艣ci informowa膰 z wyprzedzeniem U偶ytkownik贸w o mo偶liwych zak艂贸ceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczeg贸lno艣ci o聽przerwach w dost臋pie.
 6. Us艂ugodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpo艣rednio lub po艣rednio (艂膮cznie ze szkodami z tytu艂u utraty zysk贸w z prowadzenia przedsi臋biorstwa, przerw w聽dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o聽charakterze maj膮tkowym), powsta艂e z powodu u偶ycia, niemo偶liwo艣ci u偶ycia lub b艂臋dnego dzia艂ania oprogramowania Serwisu, szkody powsta艂e w wyniku wy艂膮czenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w zwi膮zku z niew艂a艣ciwym korzystaniem z Serwisu przez Us艂ugobiorc臋 nieb臋d膮cego Konsumentem oraz nieprawid艂owym funkcjonowaniem sprz臋tu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy te偶 systemu 艂膮czno艣ci, za pomoc膮 kt贸rych Us艂ugobiorca 艂膮czy si臋 z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powsta艂e w wyniku b艂臋d贸w, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawid艂owym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Us艂ugobiorc贸w,
  4. za zak艂贸cenia w prawid艂owym funkcjonowaniu Serwisu, a tak偶e utrat臋 danych Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych Konsumentami powsta艂e w wyniku dzia艂ania si艂y wy偶szej lub os贸b trzecich,
  5. za dzia艂ania os贸b trzecich polegaj膮ce na niezgodnym z powszechnie obowi膮zuj膮cym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materia艂贸w umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemo偶no艣膰 zalogowania si臋 w systemie Serwisu spowodowan膮 w szczeg贸lno艣ci: jako艣ci膮 po艂膮czenia, awari膮 systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, b艂臋dn膮 konfiguracj膮 oprogramowania Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych Konsumentami,
  7. za skutki zwi膮zane z utrat膮 has艂a.
 7. Oferent zwalnia Serwis z odpowiedzialno艣ci za powsta艂e szkody, utracone zyski, naruszenia dobrego imienia, a tak偶e inne niedogodno艣ci powsta艂e w wyniku celowej lub przypadkowej dzia艂alno艣ci innych U偶ytkownik贸w, gdy偶 wyra偶ane opinie stanowi膮 indywidualne stanowisko ka偶dego z U偶ytkownik贸w, a Serwis ogranicza si臋 jedynie do udost臋pnienia platformy w postaci Serwisu www.

IX. POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Us艂ugodawc臋, wi膮偶膮 Us艂ugobiorc臋, pod warunkiem i偶 zosta艂 on prawid艂owo poinformowany o zmianach i nie wypowiedzia艂 umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Us艂ugobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. Wszelkie spory wynik艂e mi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorcami b臋d膮 rozstrzygane w pierwszej kolejno艣ci na drodze negocjacji, z intencj膮 polubownego zako艅czenia sporu. Je艣li jednak nie by艂oby to mo偶liwe, lub te偶 by艂oby niesatysfakcjonuj膮ce dla kt贸rejkolwiek ze stron, spory b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwy s膮d powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdzia艂u
 4. S膮dowe rozstrzyganie spor贸w:
  1. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorc膮 b臋d膮cym jednocze艣nie Konsumentem zostaj膮 poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z przepisami kodeksu post臋powania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorc膮 nieb臋d膮cym jednocze艣nie Konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Us艂ugodawcy.
 5. Us艂ugobiorca b臋d膮cy Konsumentem ma r贸wnie偶 prawo do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozstrzygania spor贸w w szczeg贸lno艣ci poprzez z艂o偶enie po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego wniosku o wszcz臋cie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez s膮d polubowny (wniosek mo偶na pobra膰 na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Sta艂ych Polubownych S膮d贸w Konsumenckich dzia艂aj膮cych przy Wojew贸dzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dost臋pny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument mo偶e skorzysta膰 tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w.聽 Pozas膮dowe dochodzenie roszcze艅 po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego jest bezp艂atne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwi膮zania sporu mo偶e w szczeg贸lno艣ci z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dost臋pnej pod adresem:聽http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


POLITYKA PRYWATNO艢CI

 1. Postanowienia og贸lne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Prawo kontroli, dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania
 4. Pliki 鈥濩ookies鈥
 5. Postanowienia ko艅cowe

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Serwisu lubelskiefirmy.pl jest Joanna Syc wykonuj膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 JOANNA SYC, AdvSyc wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅: Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621591088, REGON: 367093550, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@lubelskiefirmy.pl, zwana dalej „Administratorem” i b臋d膮ca jednocze艣nie Us艂ugodawc膮.
 2. Wszelkie wyrazy lub wyra偶enia pisane w tre艣ci niniejszej Polityki Prywatno艣ci z du偶ej litery nale偶y rozumie膰 zgodnie z ich definicj膮 zawart膮 w Regulaminie Serwisu lubelskiefirmy.pl.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu kontaktowania si臋 z Us艂ugobiorc膮, do cel贸w informacyjnych, ksi臋gowych oraz innych czynno艣ci zwi膮zanych z aktywno艣ci膮 Us艂ugobiorcy w Serwisie lubelskiefirmy.pl, a tak偶e marketingu bezpo艣redniego dotycz膮cego w艂asnych us艂ug, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowi膮cym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsi臋biorcy. Dane w tych celach przetwarzane b臋d膮 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Po wyra偶eniu odr臋bnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mog膮 by膰 przetwarzane r贸wnie偶 w celu przesy艂ania informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 lub wykonywania telefonicznych po艂膮cze艅 w celu marketingu bezpo艣redniego 鈥 odpowiednio w zwi膮zku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku 鈥 Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile u偶ytkownik wyrazi艂 stosown膮 zgod臋.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach zwi膮zanych z realizacj膮 us艂ug b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji us艂ug, po czym dane podlegaj膮ce archiwizacji b臋d膮 przechowywane przez okres w艂a艣ciwy dla przedawnienia roszcze艅, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych obj臋tych o艣wiadczeniem zgody b臋d膮 przetwarzane do czasu odwo艂ania zgody.
 4. W przypadku stwierdzenia, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem rejestracji w serwisie, natomiast konsekwencj膮 ich niepodania b臋dzie brak mo偶liwo艣ci rejestracji w Serwisie.
 6. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane tak偶e w spos贸b zautomatyzowany w formie profilowania, o ile u偶ytkownik wyrazi na to zgod臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencj膮 profilowania b臋dzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotycz膮cych jej decyzji b膮d藕 analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowa艅 i postaw.
 7. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.

III. PRAWO KONTROLI, DOST臉PU DO TRE艢CI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 2. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w pkt 1聽 mo偶na korzysta膰 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na adres: kontakt@lubelskiefirmy.pl.

IV. PLIKI „COOKIES”

 1. Serwis Us艂ugodawcy聽u偶ywa plik贸w鈥cookies鈥. Brak zmiany po stronie Us艂ugobiorcy ustawie艅 przegl膮darki jest r贸wnoznaczny z wyra偶eniem zgody na ich u偶ycie.
 2. Instalacja plik贸w 鈥cookies鈥 jest konieczna do prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug w Serwisie. W plikach 鈥cookies” znajduj膮 si臋 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania Serwisu, w szczeg贸lno艣ci tych wymagaj膮cych autoryzacji.
 3. W ramach Serwisu stosowane s膮 trzy rodzaje plik贸w 鈥cookies鈥: 鈥瀞esyjne鈥, 鈥瀞ta艂e鈥 oraz analityczne:
  1. Cookies鈥 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Us艂ugobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  2. 鈥濻ta艂e鈥 pliki 鈥cookies鈥 przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Us艂ugobiorcy przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w 鈥cookies鈥 lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
  3. Cookies鈥 鈥瀉nalityczne鈥 umo偶liwiaj膮 lepsze poznanie sposobu interakcji Us艂ugobiorcy w zakresie zawarto艣ci Serwisu, lepiej zorganizowa膰 jego uk艂ad. 鈥淎nalityczne鈥 鈥cookies鈥 gromadz膮 informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Us艂ugobiorc贸w, typie strony, z jakiej Us艂ugobiorca zosta艂 przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Us艂ugobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestruj膮 konkretnych danych osobowych Us艂ugobiorcy, lecz s艂u偶膮 do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 4. U偶ytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dost臋pu plik贸w 鈥cookies鈥 do swojego komputera poprzez ich uprzedni wyb贸r w oknie swojej przegl膮darki. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥cookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

聽V.聽POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Us艂ugodawca udost臋pnia odpowiednie 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci stosuje si臋 odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu lubelskiefirmy.pl,聽przepisy Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatno艣ci wchodz膮 w 偶ycie z dniem 25 maja 2018 roku.

 


Przed zleceniem zamieszczenia reklamy na stronie www.lubelskiefirmy.pl Reklamodawcy s膮 zobowi膮zani zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISIE
WWW.LUBELSKIEFIRMY.PL

 1. Postanowienia og贸lne
 2. Definicje
 3. Zlecenie reklamowe
 4. Warunki zmiany oraz odwo艂ania zlecenia reklamowego
 5. Op艂aty
 6. Tryb post臋powania reklamacyjnego
 7. Postanowienia ko艅cowe

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Regulamin okre艣la zasady zamieszczania i publikowania reklam oraz korzystania z przestrzeni reklamowej udost臋pnionej przez Joann臋 Syc wykonuj膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 JOANNA SYC, AdvSyc wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅: Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621591088, REGON: 367093550, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@lubelskiefirmy.pl, na stronie Serwisu www.lubelskiefirmy.pl.
 2. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cych na zamieszczaniu reklam w Serwisie lubelskiefirmy.pl, zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Serwisu.
 3. Warunkiem zamieszczenia reklamy w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie si臋 z Regulaminem i akceptacja jego postanowie艅.
 4. Odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰 reklam ponosi Reklamodawca.
 5. W przypadku powstania roszcze艅 os贸b trzecich w stosunku do Wydawcy wskutek zamieszczenia Reklam lub Reklamy na stronie Serwisu, Reklamodawca zobowi膮zuje si臋 do zwolnienia Wydawcy z tych roszcze艅 poprzez wst膮pienie w jego miejsce.
 6. W przypadku gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy w Serwisie Wydawca poni贸s艂 jak膮kolwiek szkod臋 zwi膮zan膮 z zaspokojeniem roszcze艅 os贸b, kt贸rych prawa zosta艂y naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy (w tym w szczeg贸lno艣ci autorskie prawa maj膮tkowe, prawa pokrewne, prawa w艂asno艣ci przemys艂owej lub prawa i dobra osobiste) Reklamodawca zobowi膮zuje si臋 naprawi膰 tak膮 szkod臋 w ca艂o艣ci, nie wykluczaj膮c zwrotu koszt贸w post臋powa艅 prawnych, koszt贸w zast臋pstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatk贸w poniesionych przez Wydawc臋 w zwi膮zku z zaspokojeniem roszcze艅 os贸b trzecich.
 7. Agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 o charakterze po艣rednictwa w reklamie dzia艂aj膮cy w imieniu i na rzecz swoich klient贸w, s膮 odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, kt贸re reprezentuj膮 za terminow膮 zap艂at臋 nale偶no艣ci na rzecz Wydawcy z tytu艂u zamieszczenia Reklam w Serwisie.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mog膮cych negatywnie wp艂yn膮膰 na charakter lub styl Serwisu albo wizerunek lub renom臋 Wydawcy, jak r贸wnie偶 Reklam niezgodnych z prawem lub naruszaj膮cych prawa os贸b trzecich albo wobec kt贸rych istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodno艣ci lub naruszenia.
 9. Reklama w Serwisie powinna odr贸偶nia膰 si臋 od Serwisu i jego poszczeg贸lnych element贸w, w tym zw艂aszcza uk艂adu graficznego strony. Reklamy w szczeg贸lno艣ci nie mog膮 na艣ladowa膰 Serwisu lub jego element贸w. W uzasadnionych przypadkach Wydawca ma prawo zamie艣ci膰 na Reklamach oznaczenie informuj膮ce o komercyjnym charakterze Reklamy oraz 偶e nie stanowi ona elementu Serwisu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy
 11. Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 12. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIE艃 ROBOCZY 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAM脫WIENIA REKLAMY – formularz dost臋pny na stronie internetowej lubelskiefirmy.pl umo偶liwiaj膮cy zlecenie zamieszczenia Reklamy.
 3. KONSUMENT 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra dokonuje z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 4. KONTO 鈥 oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) oraz has艂em, zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Wydawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane Us艂ugobiorcy w tym informacje o z艂o偶onych Zleceniach Reklamowych.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin zamieszczania reklam w Serwisie.
 6. REKLAMA 鈥 ka偶da tre艣膰 b臋d膮ca przekazem tekstowym i graficznym, kt贸rej celem jest promocja towar贸w i us艂ug, popieranej idei albo osi膮gni臋cie innego efektu po偶膮danego przez Reklamodawc臋.
 7. REKLAMODAWCA 鈥 przedsi臋biorca b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, osob膮 prawn膮 lub jednostk膮 organizacyjn膮 nieposiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej zlecaj膮cy zamieszczenie reklamy w Serwisie lub dokonuj膮cy rezerwacji powierzchni reklamowej w Serwisie, niezale偶nie od tego czy dzia艂a w imieniu w艂asnym czy w imieniu lub na rzecz os贸b trzecich.
 8. SERWIS – Serwis internetowy Wydawcy dzia艂aj膮cy pod adresem lubelskiefirmy.pl
 9. UMOWA REKLAMY 鈥 Umowa zawarta mi臋dzy Reklamodawc膮, a Wydawc膮 za po艣rednictwem Serwisu.
 10. US艁UGOBIORCA 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 korzystaj膮ca z Us艂ugi Elektronicznej.
 11. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Serwisu.
 12. WYDAWCA鈥 Joanna Syc wykonuj膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 JOANNA SYC, AdvSyc, adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅: ul. Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621591088, REGON: 367093550.
 13. ZLECENIE REKLAMOWE鈥 oferta zamieszczenia Reklamy w Serwisie z艂o偶ona na zasadach okre艣lonych w Regulaminie. Potwierdzenie przyj臋cia Zlecenia Reklamowego przez Wydawc臋 oznacza zawarcie umowy o tre艣ci wynikaj膮cej z danych zamieszczonych w Formularzu Zlecenia.

III. ZLECENIE REKLAMOWE

 1. Reklamy s膮 zamieszczane w Serwisie na podstawie Zlece艅 Reklamowych sk艂adanych przez Reklamodawc贸w w Formularzu Zam贸wienia Reklamy dost臋pnym na stronie Serwisu.
 2. Z艂o偶enie Zlecenia na zamieszczenie Reklamy w Serwisie jest r贸wnoznaczne z wyra偶eniem zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug.
 3. Zlecenie Reklamowe musi zawiera膰 nast臋puj膮ce elementy:
  1. dane Reklamodawcy:
   nazwa (firma), siedziba i dok艂adny adres, pod kt贸rym podmiot prowadzi dzia艂alno艣膰, NIP, numer telefonu, adres e-mail,
  2. d艂ugo艣膰 (okres) zamieszczenia Reklamy;
  3. forma Reklamy (rodzaj wy艣wietlenia);
  4. o艣wiadczenie zawieraj膮ce akceptacj臋 Regulaminu przez Reklamodawc臋;
  5. uwagi stanowi膮ce ewentualne specjalne 偶yczenia dotycz膮ce Reklamy wed艂ug zakresu okre艣lonego cennikiem Wydawcy.
 4. Integraln膮 cz臋艣ci膮 Zlecenia Reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materia艂y reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w Serwisie i odpowiadaj膮ce wymogom technicznym takiego zamieszczenia obowi膮zuj膮cym u Wydawcy.
 5. Wszelkie odst臋pstwa od wymog贸w technicznych – o ile mog膮 mie膰 wp艂yw na pogorszenie jako艣ci realizacji Zlecenia Reklamowego – dopuszczalne s膮 wy艂膮cznie na wniosek i ryzyko Reklamodawcy, na podstawie odr臋bnego pisemnego o艣wiadczenia. Wydawca zastrzega prawo ograniczenia, modyfikacji lub skr贸cenia Reklamy z powodu ograniczonej powierzchni reklamowej.
 6. Reklamodawca mo偶e zleci膰 wykonanie projektu reklamy Wydawcy zaznaczaj膮c odpowiedni膮 opcj臋 w Formularzu Zam贸wienia.
 7. Wymogi Wydawcy dotycz膮ce plik贸w reklamowych przesy艂anym przez Reklamodawc臋 przedstawia poni偶sza tabela:
  Miejsce reklamyWysoko艣膰Szeroko艣膰
  Banner g贸rny i dolny160 px1140 px
  Blok reklam prawy i lewy240 px260 px
  Logotyp55 pxauto
 8. Wydawca potwierdza przyj臋cie Zlecenia Reklamowego poprzez przes艂anie wiadomo艣ci elektronicznej na adres e-mail Reklamodawcy. Potwierdzenie Zlecenia Reklamowego jest r贸wnoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy w Serwisie.
 9. Niezgodno艣膰 materia艂贸w reklamowych lub promocyjnych zwi膮zanych ze Zleceniem Reklamowym z warunkami technicznymi Wydawcy oraz inne niezgodno艣ci Zlecenia Reklamowego z Regulaminem uprawniaj膮 Wydawc臋 do odmowy zamieszczenia Reklamy w Serwisie, bez jakichkolwiek roszcze艅 Reklamodawcy z tego tytu艂u.
 10. Reklamodawca mo偶e dokona膰 wcze艣niejszej rezerwacji termin贸w i powierzchni reklamowej w Serwisie.
 11. Niewykonanie rezerwacji poprzez niez艂o偶enie Zlece艅 Reklamowych w terminach okre艣lonych w rezerwacji powoduje jej automatyczne anulowanie, bez jakichkolwiek roszcze艅 Reklamodawcy z tego tytu艂u.
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyj臋cia Zlecenia Reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszego zamieszczania Reklamy w Serwisie, z przyczyn:
  1. si艂y wy偶szej;
  2. sprzeczno艣ci Reklamy z prawem lub zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego (dobrymi obyczajami) albo sprzeczno艣ci z charakterem Serwisu, a tak偶e z negatywn膮 ocen膮 tre艣ci Reklamy, w szczeg贸lno艣ci na skutek niespe艂nienia warunk贸w okre艣lonych w Regulaminie;
  3. technicznych, technologicznych lub emisyjnych;
  4. s膮dowego zabezpieczenia roszcze艅 zwi膮zanych z Reklam膮 b膮d藕 zg艂oszenia takich roszcze艅 lub uzasadnionych zastrze偶e艅 przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy lub Reklamodawcy albo jego przedstawicielom;
  5. zg艂oszenia zastrze偶e艅 przez uprawniony do tego organ b膮d藕 Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Rad臋 Etyki Medi贸w;
  6. braku zap艂aty lub op贸藕nienia w zap艂acie wynagrodzenia za Reklamy zamieszczone wcze艣niej.
 13. Wydawca zastrzega sobie r贸wnie偶 prawo odmowy przyj臋cia Zlecenia Reklamowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci z tego tytu艂u.

IV. WARUNKI ZMIANY ORAZ ODWO艁ANIA ZLECENIA REKLAMOWEGO

 1. 艢wiadczenie, zmiana oraz odwo艂anie Zlecenia Reklamowego wymagaj膮 formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci.
 2. Zmiana Zlecenia Reklamowego, tre艣ci Reklamy lub zmiana zwi膮zanych z ni膮 materia艂贸w reklamowych lub promocyjnych mo偶e nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 na 3 dni przed planowan膮 dat膮 zamieszczenia Reklamy w Serwisie. Reklamodawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Wydawcy pisemne okre艣lenie ka偶dej z planowanych zmian, z dok艂adnym wskazaniem ich zakresu.
 3. W przypadku uchybienia terminowi okre艣lonemu w pkt 2 niniejszego rozdzia艂u, a tak偶e w przypadku w膮tpliwo艣ci i niejasno艣ci co do zakresu i rodzaju zg艂oszonych zmian, kt贸rych nie da si臋 rozstrzygn膮膰 w terminie okre艣lonym w pkt 2, Wydawca ma prawo do wykonania Zlecenia Reklamowego w pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki Reklamy w wersji pierwotnej i zachowuje prawo do pe艂nego wynagrodzenia za wykonan膮 us艂ug臋.
 4. Wydawca mo偶e nie uwzgl臋dni膰 zmian zg艂oszonych w terminach okre艣lonych w pkt 2, je偶eli ich wprowadzenie oka偶e si臋 niemo偶liwe ze wzgl臋d贸w technicznych lub innych zobowi膮za艅 Wydawcy, nie ponosz膮c z tego tytu艂u 偶adnej odpowiedzialno艣ci wobec Reklamodawcy.
 5. W przypadku, je艣li Wydawca otrzyma o艣wiadczenie o odwo艂aniu Zlecenia reklamowego p贸藕niej ni偶 na 14 Dni Roboczych przed dat膮 pierwszej emisji Zleceniodawca zap艂aci Wydawcy kar臋 umown膮 w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
  1. w okresie mi臋dzy 13 a 7 Dniami Roboczymi przed ustalonym terminem rozpocz臋cia emisji 10% warto艣ci brutto Zlecenia Reklamowego
  2. w okresie mi臋dzy 6 a 3 Dniami Roboczymi przed ustalonym terminem rozpocz臋cia emisji 30% warto艣ci brutto Zlecenia Reklamowego
  3. poni偶ej 3 Dni Roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% warto艣ci brutto Zlecenia Reklamowego.
  4. po rozpocz臋ciu emisji 100% warto艣ci brutto Zlecenia Reklamowego.

V. OP艁ATY

 1. Ceny za zamieszczenie Reklam w Serwisie ustala si臋 wed艂ug cennika obowi膮zuj膮cego w dniu z艂o偶enia Zlecenia Reklamowego.
 2. Zap艂ata za zamieszczenie Reklamy w Serwisie jest dokonywana z g贸ry przed zamieszczeniem Reklamy.
 3. P艂atno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt 1 oraz 2 niniejszego rozdzia艂u nale偶y dokonywa膰 przelewem bankowym na rachunek Wydawcy nr: 20 1140 2004 0000 3102 7682 3307 (mBank S.A.) w terminie 7 dni od daty z艂o偶enia zam贸wienia reklamy do publikacji na stronie Serwisu lub za po艣rednictwem elektronicznych serwis贸w p艂atno艣ci (TPay.com). W przypadku p艂atno艣ci za po艣rednictwem elektronicznych serwis贸w p艂atno艣ci Reklamodawca dokonuje zap艂aty przed rozpocz臋ciem realizacji us艂ugi. Elektroniczne serwisy p艂atno艣ci umo偶liwiaj膮 dokonanie p艂atno艣ci za pomoc膮 szybkiego przelewu z wybranych polskich bank贸w.
 4. Wydawca ma tak偶e prawo odm贸wi膰 przyj臋cia od Reklamodawcy lub jego przedstawiciela Zlecenia Reklamowego dotycz膮cego zamieszczenia nast臋pnych Reklam w Serwisie, do czasu zap艂aty zaleg艂ego wynagrodzenia wraz z odsetkami.
 5. Wydawca zastrzega prawo do uzale偶nienia przyj臋cia Zlecenia Reklamowego do realizacji od dokonania przez Reklamodawc臋 przedp艂aty we wskazanym przez Wydawc臋 terminie.
 6. W przypadku niedokonania przedp艂aty w takim terminie, Wydawca ma prawo wstrzyma膰 emisj臋 Reklamy lub odst膮pi膰 od wykonania Zlecenia Reklamowego w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci.

聽VI.聽TRYB POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotycz膮ce sposobu i jako艣ci realizacji Zlecenia Reklamowego wymagaj膮 formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci.
 2. Reklamacja powinna zawiera膰 udokumentowany opis wad lub usterek zamieszczonej Reklamy w stosunku do z艂o偶onego zam贸wienia.
 3. Wst臋pnej oceny reklamacji oraz jej zasadno艣ci dokonuje pracownik b膮d藕 upowa偶niony przedstawiciel Wydawcy.
 4. Je偶eli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Reklamodawc膮, zobowi膮zany jest sprostowa膰 wady i usterki Reklamy, poprzez jej ponowne zamieszczenie w tym samym Serwisie w terminie wsp贸lnie uzgodnionym przez strony, chyba 偶e strony ustal膮 inn膮 form臋 usuni臋cia uchybienia.
 5. Termin zg艂oszenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty pierwszego zamieszczenia Reklamy. Reklamacje zg艂oszone po tym terminie lub niespe艂niaj膮ce wymog贸w okre艣lonych w pkt 1 lub 2 niniejszego rozdzia艂u nie b臋d膮 rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszcze艅 ze strony Reklamodawcy.
 6. Z艂o偶enie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowi膮zku zap艂aty wynagrodzenia z tytu艂u zamieszczenia Reklam w Serwisie.

聽VII.聽POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci Regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynik艂e z Um贸w Reklamy mi臋dzy Wydawc膮, a Reklamodawcami b臋d膮 rozstrzygane w pierwszej kolejno艣ci na drodze negocjacji, z intencj膮 polubownego zako艅czenia sporu. Je艣li jednak nie by艂oby to mo偶liwe, lub te偶 by艂oby niesatysfakcjonuj膮ce dla kt贸rejkolwiek ze stron, spory b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwy s膮d powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdzia艂u.
 4. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Wydawc膮, a Reklamodawc膮 zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Wydawcy.
 5. Reklamodawca ma r贸wnie偶 prawo do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozstrzygania spor贸w w szczeg贸lno艣ci poprzez z艂o偶enie po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego wniosku o wszcz臋cie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez s膮d polubowny.