Polityka Prywatno┼Ťci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia og├│lne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Prawo kontroli, dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich poprawiania
 4. Pliki ÔÇ×CookiesÔÇŁ
 5. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po┼Ťrednictwem Serwisu lubelskiefirmy.pl jest Waldemar Syc wykonuj─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů ┬áWALDEMAR SYC, WebSyc wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci oraz adres do dor─Öcze┼ä: Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621614398, REGON: 061669460, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@lubelskiefirmy.pl, zwana dalej „Administratorem” i b─Öd─ůca jednocze┼Ťnie Us┼éugodawc─ů.
 2. Wszelkie wyrazy lub wyra┼╝enia pisane w tre┼Ťci niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci z du┼╝ej litery nale┼╝y rozumie─ç zgodnie z ich definicj─ů zawart─ů w Regulaminie Serwisu lubelskiefirmy.pl.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu kontaktowania si─Ö z Us┼éugobiorc─ů, do cel├│w informacyjnych, ksi─Ögowych oraz innych czynno┼Ťci zwi─ůzanych z aktywno┼Ťci─ů Us┼éugobiorcy w Serwisie lubelskiefirmy.pl, a tak┼╝e marketingu bezpo┼Ťredniego dotycz─ůcego w┼éasnych us┼éug, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowi─ůcym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsi─Öbiorcy. Dane w tych celach przetwarzane b─Öd─ů na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Po wyra┼╝eniu odr─Öbnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mog─ů by─ç przetwarzane r├│wnie┼╝ w celu przesy┼éania informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů lub wykonywania telefonicznych po┼é─ůcze┼ä w celu marketingu bezpo┼Ťredniego ÔÇô odpowiednio w zwi─ůzku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku ÔÇô Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile u┼╝ytkownik wyrazi┼é stosown─ů zgod─Ö.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach zwi─ůzanych z realizacj─ů us┼éug b─Öd─ů przetwarzane przez okres niezb─Ödny do realizacji us┼éug, po czym dane podlegaj─ůce archiwizacji b─Öd─ů przechowywane przez okres w┼éa┼Ťciwy dla przedawnienia roszcze┼ä, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych obj─Ötych o┼Ťwiadczeniem zgody b─Öd─ů przetwarzane do czasu odwo┼éania zgody.
 4. W przypadku stwierdzenia, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo wnie┼Ť─ç skarg─Ö do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku ÔÇô Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem rejestracji w serwisie, natomiast konsekwencj─ů ich niepodania b─Ödzie brak mo┼╝liwo┼Ťci rejestracji w Serwisie.
 6. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane tak┼╝e w spos├│b zautomatyzowany w formie profilowania, o ile u┼╝ytkownik wyrazi na to zgod─Ö na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencj─ů profilowania b─Ödzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotycz─ůcych jej decyzji b─ůd┼║ analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowa┼ä i postaw.
 7. Administrator dok┼éada szczeg├│lnej staranno┼Ťci w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zapewnia, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel├│w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel├│w, w jakich s─ů przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö os├│b, kt├│rych dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania.

III. PRAWO KONTROLI, DOST─śPU DO TRE┼ÜCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.
 2. W celu realizacji uprawnie┼ä, o kt├│rych mowa w pkt 1┬á mo┼╝na korzysta─ç poprzez przes┼éanie stosownej wiadomo┼Ťci e-mail na adres: kontakt@lubelskiefirmy.pl.

IV. PLIKI „COOKIES”

 1. Serwis Us┼éugodawcy┬áu┼╝ywa plik├│wÔÇ×cookiesÔÇŁ. Brak zmiany po stronie Us┼éugobiorcy ustawie┼ä przegl─ůdarki jest r├│wnoznaczny z wyra┼╝eniem zgody na ich u┼╝ycie.
 2. Instalacja plik├│w ÔÇ×cookiesÔÇŁ jest konieczna do prawid┼éowego ┼Ťwiadczenia us┼éug w Serwisie. W plikach ÔÇ×cookies” znajduj─ů si─Ö informacje niezb─Ödne do prawid┼éowego funkcjonowania Serwisu, w szczeg├│lno┼Ťci tych wymagaj─ůcych autoryzacji.
 3. W ramach Serwisu stosowane s─ů trzy rodzaje plik├│w ÔÇ×cookiesÔÇŁ: ÔÇ×sesyjneÔÇŁ, ÔÇ×sta┼éeÔÇŁ oraz analityczne:
  1. ÔÇ×CookiesÔÇŁ ÔÇ×sesyjneÔÇŁ s─ů plikami tymczasowymi, kt├│re przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym Us┼éugobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  2. ÔÇ×Sta┼éeÔÇŁ pliki ÔÇ×cookiesÔÇŁ przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym Us┼éugobiorcy przez czas okre┼Ťlony w parametrach plik├│w ÔÇ×cookiesÔÇŁ lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.
  3. ÔÇ×CookiesÔÇŁ ÔÇ×analityczneÔÇŁ umo┼╝liwiaj─ů lepsze poznanie sposobu interakcji Us┼éugobiorcy w zakresie zawarto┼Ťci Serwisu, lepiej zorganizowa─ç jego uk┼éad. ÔÇťAnalityczneÔÇŁ ÔÇ×cookiesÔÇŁ gromadz─ů informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Us┼éugobiorc├│w, typie strony, z jakiej Us┼éugobiorca zosta┼é przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Us┼éugobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestruj─ů konkretnych danych osobowych Us┼éugobiorcy, lecz s┼éu┼╝─ů do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 4. U┼╝ytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dost─Öpu plik├│w ÔÇ×cookiesÔÇŁ do swojego komputera poprzez ich uprzedni wyb├│r w oknie swojej przegl─ůdarki. Szczeg├│┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plik├│w ÔÇ×cookiesÔÇŁ dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych odpowiedni─ů do zagro┼╝e┼ä oraz kategorii danych obj─Ötych ochron─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zabezpiecza dane przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osob─Ö nieuprawnion─ů, przetwarzaniem z naruszeniem obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w oraz zmian─ů, utrat─ů, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Us┼éugodawca udost─Öpnia odpowiednie ┼Ťrodki techniczne zapobiegaj─ůce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy┼éanych drog─ů elektroniczn─ů.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz─ů Polityk─ů prywatno┼Ťci stosuje si─Ö odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu lubelskiefirmy.pl,┬áprzepisy Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci wchodz─ů w ┼╝ycie z dniem 25 maja 2018 roku.