Usługi dla ogrodu

NATUROVITA-ZIELEŃ

Inwentaryzacje: parków, alei, terenów zieleni z oceną stanu zachowania drzew i programem zabiegów pielęgnacyjnych. Nadzory. Zabiegi mikoryzy i hydrożelem.

Więcej